Wyprzedaż: -5% zniżki na produkty na lato do 04/08/2024

Ogólne zasady i warunki

Regulamin firmy Wanapix (zwanej dalej FOTICOS S.L.):

Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Handlowe. Po złożeniu zamówienia zakłada się, że klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zawierając tym samym umowę pomiędzy klientem a dostawcą produktów i usług FOTICOS S.L. z CIF B50139120.

Dlatego też zaleca się, aby przed zakupem jakiegokolwiek produktu lub usługi przeczytać i zaakceptować zarówno niniejsze ogólne warunki handlowe, jak i notę prawną.

1. Ceny, czas dostawy i realizacji

Ceny produktów lub usług, które pojawiają się na stronie Wanapix są ostateczne, a zatem zawierają odpowiedni podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem sekcji poświęconej materiałom przeznaczonym dla profesjonalistów. Różne rodzaje ofert i rabatów, które pojawiają się na stronie internetowej lub które otrzymują użytkownicy (rabaty ilościowe, kody promocyjne itp.) nie mogą być kumulowane. W przypadku, gdy produkt kwalifikuje się do więcej niż jednego rodzaju rabatu, zastosowany zostanie ten, który jest najkorzystniejszy dla klienta.

Jeśli Państwa firma znajduje się w kraju Unii Europejskiej lub poza nią, prosimy o podanie nam swoich danych osobowych, a my skontaktujemy się z Państwem w celu wystawienia faktury zwolnionej od podatku.

Koszty dostawy zależą od miejsca dostarczenia (koszty różnią się w zależności od kraju przeznaczenia, jak również na obszarach specjalnych (wyspy, obszary z opłatami celnymi itp.).

Warunki zamówień z dostawą do domu: jeżeli doręczyciel, pracownik firmy transportowej dostarczającej nasze zamówienia, nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, pozostawi awizo z dalszą instrukcją. FOTICOS S.L. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn od nas niezależnych: zagubienie paczki przez firmę przewozową, złe praktyki doręczyciela (nie pozostawienie awiza, brak kontaktu z adresatem). Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędy zamawiającego: niekompletne lub błędne adresy, brak kontaktu z firmą kurierską pomimo awiza, nieobecność w momencie dostawy itp. W skrócie, FOTICOS S.L. zobowiązuje się, że zamówienie dotrze na adres dostawy w wyznaczonym terminie, w którym to czasie zostanie podjęta pierwsza próba dostawy do klienta odbierającego zamówienie, nie jesteśmy niestety w stanie kontrolować złych praktyk lub błędów ze strony firmy dostawczej lub klienta odbierającego zamówienie, które spowodują, że dostawa nie zostanie zrealizowana pomyślnie przy pierwszej lub kolejnych próbach.

2. Świadczenie usług i pobieranie należności

Państwa zamówienia będą realizowane tak szybko jak to możliwe. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionych terminów dostaw.

3. Zwrot zamówienia

Ze względu na indywidualny charakter zamówień i zgodnie z artykułem 45 ustawy 7/1996 z 15 stycznia 1996 r. o handlu detalicznym, prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku towarów wyprodukowanych według instrukcji klienta lub które zostały wyraźnie wykonane według instrukcji klienta. Prawo do zwrotu nie przysługuje również w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania:

"O ile nie uzgodniono inaczej, postanowienia poprzedniego artykułu (art. 44, Prawo odstąpienia od umowy) nie mają zastosowania do następujących umów: (...)

b) umowy o dostawę towarów, które są wykonane według instrukcji konsumenta lub które są wyraźnie zindywidualizowane, lub które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia".

Wyłączone z tego prawa są zwroty wynikające z błędu, za który odpowiedzialna jest firma FOTICOS S.L. lub z wady produktu. W takim przypadku nasza firma zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na identyczny. Pokryjemy również koszty zwrotu i wysyłki. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, kwota zostanie zwrócona. Aby dokonać zwrotu, należy skontaktować się z naszą firmą, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej. W przypadku wady produktu spowodowanej przez FOTICOS S.L., przystąpimy, w zależności od sytuacji, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, co będzie bezpłatne dla konsumenta i użytkownika. Sprzedający udziela dwuletniej gwarancji, tzw. rękojmi na wypadek, gdyby zakupiony towar okazał się wadliwy bądź nie wyglądał lub nie działał tak, jak przedstawiono w opisie. Konsument musi poinformować sprzedawcę o braku zgodności lub wadliwości w czasie dwóch miesięcy od momentu wystąpienia wady. Istnieje gwarancja zgodności cech towarów i warunków usług posprzedażowych oraz gwarancje handlowe.

Jeśli chcesz anulować zamówienie lub zażądać zwrotu, możesz to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów. Wniosek ten zostanie zaakceptowany, pod warunkiem, że w momencie otrzymania wniosku produkt jeszcze nie rozpoczął procesu produkcji lub/i personalizacji (patrz kompetencja wyjaśniona w tym samym punkcie). W przypadku kontaktu telefonicznego, wniosek uważa się za otrzymany od momentu odebrania połączenia przez pracownika FOTICOS S.L.; natomiast w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków pisemnych, wniosek uważa się za otrzymany w momencie odczytania wiadomości przez pracownika, nie od daty wysyłki zgłoszenia.

W przypadku wymiany spowodowanej błędem w wyborze rozmiaru lub koloru lub w którejkolwiek z opcji produktu, za który to błąd odpowiedzialny jest kupujący, kupujący będzie odpowiedzialny za koszt zwrotu produktu do naszego biura.

Zdarza się, że firma transportowa zwraca do naszych placówek zamówienia, które nie zostały dostarczone, ponieważ odbiorca zamówienia jest nieobecny pod adresem pocztowym wskazanym na przesyłce lub adres pocztowy jest podany nieprawidłowo i nie było możliwości kontaktu z klientem w żaden sposób. W takich przypadkach nasza firma powiadamia użytkownika o tym zdarzeniu, w celu zrealizowania nowej przesyłki potwierdzonej prawidłowym adresem pocztowym. Jeśli użytkownik nie odpowie na nasze zawiadomienia, przechowujemy produkt w naszych magazynach przez maksymalnie 6. miesięcy. Po tym okresie pakiet jest niszczony. Klientowi odbierającemu nie wolno przyjmować paczek, na których wyraźnie widać uszkodzenia lub pęknięcia opakowania zewnętrznego.

W przypadku niektórych zamówień zakupiony produkt może zostać wysłany w etui, pudełku lub opakowaniu dostosowanym do danego produktu. To etui lub opakowanie jest elementem przewidzianym dla lepszej ochrony i prezentacji produktu, jest darmowy, tak że w przypadku przybycia uszkodzonego lub zniszczonego, nie będzie wymieniony. Tylko i wyłącznie spersonalizowany produkt jest objęty możliwością powtórzenia lub zwrotu, jeśli spełnia niezbędne warunki do takowego(błędy drukarskie lub produkcyjne itp.).

Ponadto produkty mogą się nieznacznie różnić na przestrzeni czasu, w zależności od dostawców zewnętrznych, zmian w materiałach, itp.

Ważna wskazówka:

Zamówienia ze zdjęciem wykonywane są z obrazem przesłanym przez użytkownika, w tej samej pozycji, jakości, rozdzielczości i wymiarach. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby zdjęcie lub zdjęcia przesłane przy składaniu zamówienia posiadały odpowiednie wymagania do prawidłowego wykonania. Jeśli masz wątpliwości co do minimalnych wymagań, skontaktuj się z nami.

4. Polityka w zakresie prawa do przyjmowania zamówień

FOTICOS S.L. posiada wewnętrzną politykę i zasady przyjmowania zamówień, w ramach których zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień, które nie są zgodne z tą wewnętrzną polityką.

Polityka ta składa się z następujących elementów:

FOTICOS S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy i anulowania zamówień, których tekst lub zdjęcia zawierają: obelgi lub nieodpowiedni język. Obraźliwe lub dyskryminujące treści. Treści nawołujące do przemocy lub popierające przemoc. Treści mogące obrażać i uwłaczać wrażliwości. Treści naruszające prawa dzieci lub zakłócające normalny rozwój osobowości dzieci. Treści o charakterze seksualnym. Treści mogące zaszkodzić wizerunkowi Foticos, S.L.

Zamówienie może zostać odrzucone lub anulowane nawet po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem do kupującego, oraz po dokonaniu płatności za zamówienie. W takim przypadku, FOTICOS S.L. poinformuje kupującego o anulowaniu zamówienia i dokona pełnego zwrotu kwoty zapłaconej za zamówienie.

5. Korekta i odszkodowanie za szkody

Wysoka jakość obsługi klienta jest jedną z maksym firmy FOTICOS S.L., dlatego też FOTICOS S.L. gwarantuje, że produkty i usługi zostaną wykonane zgodnie z warunkami przewidzianymi w opisie oferty. Ponadto, FOTICOS S.L. zobowiązuje się do zrekompensowania klientowi wszelkich wad, które są bezpośrednią konsekwencją niewłaściwego wykonania usługi, o ile zostały spowodowane przez FOTICOS S.L. lub któregokolwiek z jej pracowników. W związku z tym obowiązują następujące zasady:

Jeżeli wada polega na defekcie lub błędzie w produkcji produktu, zostanie on w miarę możliwości naprawiony lub wymieniony. Jeżeli naprawa lub wymiana wadliwego produktu nie jest możliwa, klientowi zostanie zaproponowane najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne i ekonomiczne. W przypadku, gdy propozycja przedstawiona w poprzednich punktach nie będzie satysfakcjonująca, klient będzie miał prawo do rozwiązania umowy, ze zwrotem zapłaconej ceny w tym ostatnim przypadku (po odesłaniu przez klienta wadliwego produktu).

FOTICOS S.L. zastrzega sobie prawo do zbadania wad zgłoszonych przez klienta.

Ponadto FOTICOS S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za różnice w kolorze lub rozdzielczości pomiędzy oryginalnym zdjęciem a dostarczonym produktem, które są spowodowane wadliwą jakością oryginalnego pliku graficznego. Reklamacje z powodu gustu nie będą uznane jako motyw do zwrotu pieniędzy.

6. Zasady i warunki użytkowania

 • 6.1 Całość niniejszej strony internetowej (teksty, zdjęcia, logotypy, przyciski, pliki, schematy kolorów itp.) jest chroniona prawem autorskim. Całkowita lub częściowa reprodukcja tych treści bez wyraźnej pisemnej zgody FOTICOS S.L. jest zabroniona.
 • 6.2 FOTICOS S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty handlowej na stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
 • 6.3 FOTICOS S.L. nie może zagwarantować, że nie wystąpią przerwy lub błędy w dostępie do strony internetowej, chociaż dołoży wszelkich starań, aby ich uniknąć.
 • 6.4 Klient dobrowolnie i swobodnie uzyskuje dostęp do niniejszej strony internetowej, dlatego też FOTICOS S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub wykorzystania informacji zawartych na stronie Wanapix.

7. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść zdjęć przesłanych do produkcji spersonalizowanych prezentów i zapewnia, że jest jedynym właścicielem wszystkich praw, które istnieją na przesłanych przez niego zdjęciach. Użytkownik gwarantuje również, że nie narusza praw osób trzecich do osób lub przedmiotów przedstawionych na zdjęciach.

8. Opis produktów i usług

 • 8.1 Produkty wyświetlane na stronie Wanapix są dostępne w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
 • 8.2. Oferty są oznaczone jako takie i są ważne tak długo, jak długo pojawiają się na ekranie użytkownika. Takie oferty mogą zostać zmienione lub odwołane bez wcześniejszego powiadomienia.
 • 8.3 FOTICOS S.L. nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania użytkownikowi lub osobom trzecim za skutki użytkowania jej produktów, zarówno za szkody bezpośrednie jak i pośrednie, a także za uszkodzenia maszyn i/lub materiałów.
 • 8.4. Dostarczane przez nas produkty są produktami spersonalizowanymi, to znaczy, że wytwarzamy je z wykorzystaniem projektu, obrazu lub zdjęcia, które wcześniej przesłałeś nam podczas składania zamówienia.

Kupujący użytkownik rozumie, że prace te wykonane są techniką sublimacji i termiczną, a niektóre materiały nie absorbują kolorów w taki sam sposób, jak w przypadku druku na papierze fotograficznym lub gdy porównamy go z kolorem, który widzimy na monitorze.

Nasze produkty wykonane są z szerokiej gamy różnych materiałów, o różnym charakterze: ceramika, plastik, tkaniny (poliester, bawełna, itp.), drewno, szkło, płótno, itp. Dlatego użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie podczas składania zamówienia, że każdy materiał może pokazywać kolor w różny sposób, zmieniając ton, kontrast, jasność lub intensywność kolorów oryginalnej fotografii.

9. Modyfikacja warunków ogólnych

FOTICOS S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w celu ulepszenia produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Wanapix. Poprzez notyfikację Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej Wanapix, obowiązek notyfikacji uważa się za spełniony.

10. Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszych warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów hiszpańskich.

Strony poddają się, według własnego wyboru, w celu rozstrzygania sporów i rezygnując z innej jurysdykcji, sądom i trybunałom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika.

11. Metody płatności

Obecne dostępne metody płatności to:

 • Płatność kartą kredytową. Korzystamy z całkowicie bezpiecznej platformy płatniczej, ponieważ w momencie płatności łączymy się bezpośrednio z bramką płatniczą banku klienta, który będzie odpowiedzialny za stosowanie własnych środków bezpieczeństwa w celu dokonania płatności z pełnym bezpieczeństwem. FOTICOS S.L. nie ma w żadnym momencie dostępu do danych, które klient wykorzystuje w momencie dokonywania płatności.
 • Płatność przez PayPal.
 • Płatność przelewem bankowym.

FOTICOS S.L. wykorzystuje Secure Socket Layers (SSL) dla wszystkich transakcji e-commerce, system bezpieczeństwa, który gwarantuje, że wszystkie dane, które nam przesyłasz są bezpieczne. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii szyfrowania, która współpracuje z przeglądarkami Netscape Navigator (od wersji 2.0), Microsoft Internet Explorer (od wersji 3.0), AOL (od AOL 3.0), Firefox, Chrome i innymi.

Dzięki temu procesowi, dostęp do informacji przesyłanych przez klienta jest praktycznie niemożliwy dla osoby bez wcześniejszej autoryzacji. W rzeczywistości zakupy na stronach z tym systemem zabezpieczeń są bezpieczniejsze niż korzystanie z karty kredytowej w restauracjach i sklepach.

12. Zasady arbitrażu konsumenckiego

Jako użytkownik masz do czynienia z dostawcą, który zapewnia Cię, że możesz rozwiązać wszelkie spory, które mogą powstać w drodze Arbitrażu Konsumenckiego.

Czym jest System Arbitrażu Konsumenckiego?

Jest to dobrowolny, pozasądowy, szybki, skuteczny i ekonomiczny sposób łatwego rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą powstać między dwiema stronami zaangażowanymi w konsumpcję: kupującym lub użytkownikiem a sprzedawcą lub usługodawcą.

Cechami charakterystycznymi Systemu Arbitrażu Konsumenckiego są:

 • SZYBKOŚĆ, ponieważ przetwarza się w krótkim czasie. Maksymalnie 6 miesięcy od sformalizowania Umowy Arbitrażowej.
 • SKUTECZNOŚĆ, ponieważ jest ona rozwiązywana w drodze orzeczenia lub uchwały, bez konieczności uciekania się do zwykłego postępowania sądowego.
 • EKONOMICZNY, ponieważ jest on bezpłatny dla stron, które jedynie w niektórych przypadkach muszą zapłacić za przeprowadzenie dochodzenia.
 • DOBROWOLNY, ponieważ obie strony dobrowolnie przystępują do systemu, wspólnie aby na bieżąco móc być informowanym o postanowieniach.
 • WYKONALNOŚĆ, ponieważ orzeczenia arbitrażowe są wiążące.